Säkerhetscentralen ska vara en tillförlitlig samarbetspartner och strävar efter att utföra tjänster snabbt och på ett säkert sätt. Tjänsterna ska uppfylla våra kunders krav och förväntningar, med särskild hänsyn till verksamheternas krav på tillförlitlighet, effektivitet, säkerhet och kvalitet.

Kundernas krav och förväntningar ska tillgodoses genom:

  • Välutbildade, erfarna och pålitliga medarbetare.
  • Användandet av uppdaterad och optimal teknik.
  • Mätning och uppföljning av kundnöjdhet för att kontinuerligt förbättra våra tjänster.

Vi ska ständigt förbättra vår verksamhet och vår kvalitet genom kontinuerlig granskning och utvärdering  för att uppfylla våra kunders krav och förväntningar på våra tjänster.
Vi ska alltid uppfylla de krav som ställs på vår verksamhet.