Säkerhetscentralen behandlar personuppgifter på ett lagligt och korrekt sätt. Inhämtning och behandling personuppgifter sker från laglighetsprincipen samt behovsprincipen. Du som kund har rätt att begära ut registerutdrag av de personuppgifter vi behandlar om dig.

Säkerhetscentralen P-O AB 559071-0041 står som personuppgiftsansvarig och är ansvarig för att skydda de personuppgifter vi lagrar om dig som kund.

För mer information om GDPR kontakta oss på 010 550 20 00